MURALS

Jag målar min abstrakta konst på husfasader och andra möjliga väggar utomhus, inomhus i hemmet, på div arbetsplatser,trapphus och liknande.

ex dessa, se bilderna nedan: ”JAGETS FRID”

Hel Hjärtat Välkommen!

Veronika

……

I paint my abstract art on buildings and other possible walls out- and indoors.

Ex. the images below: ”PEACE OF I”

Whole Heartedly Welcome!

Veronika

Flohemsvägen 173, 254 50 Helsingborg
Flohemsvägen 173,                 
254 50 Helsingborg

MURAL - Veronika Wifvesson

                                             ”JAGETS FRID”
Rallaregatan 50, 254 70 Kattarp
Rallaregatan 50,                                    ”PEACE OF I” 
254 70 Kattarp
Ärtsångaregatan 7, 254 50 Helsingborg
Ärtsångaregatan 7,                              ”ETERNITY”   
254 50 Helsingborg