HAND I HAND

IMG_1387

Jag gör betongavgjutning av din/era vänskapshänder på olika sätt…

MAPA   LoTTell  ÅoM

VW  lott  LoT

Hel Hjärtat Välkommen !

Veronika

Flohemsvägen 173, 254 50 Helsingborg

veronika.wifvesson@telia.com

042 240 280, 0703 41 49 44